O Srbiji...

O Srbiji…

Srbija (službeno Република Србија), država locirana u jugoistočnoj Evropi (na Balkanskom poluostrvu/poluotoku) i u srednjoj Evropi (Panonskoj niziji).Glavni grad srbije je Beograd.Na severu graniči se sa Mađarskom, na zapadu sa Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom, na jugozapadu sa Crnom Gorom, na istoku sa Rumunjskom i Bugarskom te na jugu sa Makedonijom.U sastavu Republike Srbije su i dve autonomne pokrajine: Vojvodina i Kosovo i Metohija
Advertisements